Med fokus på kundens behov och krav.

Normy är en kreativ produktionsbyrå som vänder sig till företag med högt ställda krav på kvalité och service. Vi har många års erfarenhet av att producera kommunikation oberoende av kanalval. Vi koordinerar och optimerar moment och faser i ett uppdrag – ibland en del av ett projekt ibland hela projektet. Vi är lyhörda och flexibla och har processer för att säkerställa kvalitet, kreativetet och kostnadseffektivitet.

Kunder

Vi får marknadsbudgeten att räcka längre

Normy arbetar med kundanpassade arbetsgrupper som med insikt och förståelse i kundens uppdrag producerar kommunikationsmaterial oberoende kanalval. Vi levererar kreativa och relevanta lösningar förankrade i kundens marknadsstrategi och profil. Genom vårt nätverk av specialister kan vi addera alla typer av kompetenser när uppdraget kräver det. Det ger oss dynamik samtidigt som vi kan optimera kostnaderna i det löpande arbetet.

Genom vårt oberoende och ett omfattande nätverk av samarbetspartners har vi byggt upp ett konkurrenskraftigt erbjudande inom Print Management och andra kvalificerade inköpsprocesser.

Vi jobbar för att få er marknadsbudget att räcka längre.

Kontakt

Mikael Mykkänen

Mikael Mykkänen

Projektledare
John Norman

John Norman

Projektledare
Thomas Lidman

Thomas Lidman

Projektledare

Döbelnsgatan 65      113 52 Stockholm      08-518 383 10      info@normy.se